Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Αναβάθμιση Διαδικτυακού τόπου ΟΠΕΚΕΠΕ και Παροχή Υπηρεσίας Εκτύπωσης Βεβαίωσης Εφορίας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την λειτουργία του νέου διαδικτυακού του τόπου (www.opekepe.gr). Ο νέος τόπος στοχεύει να είναι φιλικός, εύχρηστος και λειτουργικός, τόσο όσο αφορά την αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού, όσο και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη από τον Οργανισμό. Στα πλαίσια της συνεχής ανάπτυξης και παροχής νέων διαδικτυακών υπηρεσιών, από την 1η Απριλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θέτει στην υπηρεσία του πολίτη για φορολογική χρήση εφαρμογή εκτύπωσης βεβαίωσης με τα ποσά επιδότησης χρονικού διαστήματος 1/1/2010 έως 31/12/2010.

Για την χρήση της υπηρεσίας απαιτούνται ως κλειδιά σύνδεσης ο ΑΦΜ και ο αριθμός ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2009. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός ανακοινώνει την συμμετοχή του στο εγκεκριμένο προς χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό έργο FP7-2011-ICT-FI SmartAgriFood στα πλαίσια του Future Internet Public Private Partnership. Πέρα από την έγκαιρη, έγκυρη και διαφανή απόδοση των κοινοτικών επιδοτήσεων στους δικαιούχους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του παραπάνω έργου, εγκαινιάζει την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά έργα για την προσέλκυση κοινοτικών πόρων για ιδία χρήση.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: