Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Στόχος η ενίσχυση καλλιεργειών θερμοκηπίου. Δόθηκε παράταση στις προθεσμίες για τα Σχέδια Βελτίωσης

Μέχρι 31 Μαΐου του 2011 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, που σχετίζονται με καλλιέργειες θερμοκηπίου.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Κουτσούκου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, «το υπουργείο αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, έχει συμπεριλάβει τον κλάδο των θερμοκηπίων στα Σχέδια Βελτίωσης και μάλιστα δεκαπλασιάζοντας τα διαθέσιμα κονδύλια, από 50.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ για κάθε επένδυση, ενώ παρέτεινε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης μέχρι 31.05.2011».

Οι επενδυτικές δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν μέσα από το Μέτρο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» περιλαμβάνουν:

• Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις) και εκσυγχρονισμό των παγίων της εκμετάλλευσης

• Αγορά νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών

• Εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση καλλιεργητικών παραμέτρων και των εισροών.

• Εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου

• Γενικά κόστη συνδεόμενα με τις προαναφερόμενες δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, μελέτες εφικτότητας σκοπιμότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων πατεντών και αδειών.

• Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριμένα συστήματα τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού

• Εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ίδια χρήση

• Εξοπλισμό καθετοποίησης ιδίας παραγωγής.

Την ενίσχυση για την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, έχει ζητήσει, με ερώτηση του, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Άγγελος Κολοκοτρώνης, επισημαίνοντας ότι «η Κρήτη, η Κυπαρισσία, η Πρέβεζα, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, είναι περιοχές με τεράστιες δυνατότητες παραπάνω ανάπτυξης στον τομέα αυτό».

Ο βουλευτής έχει, επίσης, εκφράσει την άποψη ότι «οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη χώρα μας, ως ολιστική προσέγγιση της αγροτικής απασχόλησης, αποτελούν μονόδρομο για το μέλλον».

Πηγή: newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: